Takmålning & Takbehandling

Takmålning – Estetisk livslängd

Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att färgskiktet eller ytskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre klarar de krav man ställer. Hur stor kulör och glansförändring som anses acceptabel för en takbeklädnad beror på vem som bedömer den och på vilken byggnad takpannan finns.

Den estetiska livslängden är betydligt kortare än den tekniska. Det estetiska värdet är kanske inte lika stort som det tekniska men det har ändå ett värde och båda går faktiskt hand i hand. Redan här väljer många att ingripa, en bra förvaltning börjar redan här.

När pannan nått ett antal år och börjar bli sliten kommer följande att hända:

  • Det kommer grus i hängrännan som åker ner i stupröret och riskerar täppa igen ev. dränering
  • Färgen på pannorna är borta
  • Mikrobiell påväxt
  • Taket är inte längre estetiskt tilltalande

Related Blog