fbpx

Takbesiktning – Vad vi kollar

Gratis takbesiktning

Vårt första steg är att definiera fastigheten och dess egenskaper:

 • Definiera typ av tak

 • Valmat tak, brutet tak, eurohustak, enplanstak, 1 ½-planstak, eller pulpettak

 • Material: Betong, tegel eller plåt. 

Vi kollar följande:

 • Antal byggnader: Huvudbyggnad, garage, friggebodar etc.

 • Storlek på tak kollas så vi kan få en bedömning över mängd färg m.m.

 • Vatten och el: Var finns tillgång till vatten och el?

 • Vattenförsörjning: Kommunalt vatten eller egen brunn?

 • Eventuella skador på takpannor.

 • Kondition på takläkt och underliggande papp (fuktskador?).

 • Nocken: Kontrollera om nocktätning behövs.

 • Ränndalar: Saknar plåten falsning eller bockning som behöver åtgärdas?

 • Vindskiva/Plåtar: Saknas plåtar? Sitter något löst? Röta?

 • Hängrännor: Är fallet korrekt? Behöver de rensas? Flagnar färgen?

 • Ventilationshuvar och skorsten: Kondition inför målning? Rost?

 • Säkerhetsutrustning, saknas/finns utrustning?

 • Grannfastigheter: Närhet till fordon och andra känsliga objekt?

 • Skorsten, takfönster och ventilationsrör? För att få ett snyggt slutresultat rekommenderar vi att plåtdetaljerna målas i samma färg som taket.

 • Övriga plåtarbeten, plåt vid vindskivor i befintlig färg etc.

 • Antal extrapannor som skall målas, om sådana finns.

Vill du veta vad som behöver göras på ditt tak, kontakta oss för en gratis besiktning