Takmålning – Estetisk livslängd

Estetisk livslängd är ett mått på tiden fram till dess att färgskiktet eller ytskiktet förändrats så mycket att utseendet inte längre klarar de krav man ställer. Hur stor kulör och glansförändring som anses acceptabel för en takbeklädnad beror på vem som bedömer den och på vilken byggnad takpannan finns.

Den estetiska livslängden är betydligt kortare än den tekniska. Det estetiska värdet är kanske inte lika stort som det tekniska men det har ändå ett värde och båda går faktiskt hand i hand. Redan här väljer många att ingripa, en bra förvaltning börjar redan här.

När pannan nått ett antal år och börjar bli sliten kommer följande att hända:

  • Det kommer grus i hängrännan som åker ner i stupröret och riskerar täppa igen ev. dränering
  • Färgen på pannorna är borta
  • Mikrobiell påväxt
  • Taket är inte längre estetiskt tilltalande

Funderar du på att byta tak? Det kan räcka med takmålning!

Visste du att många tak byts ut i onödan? Ofta är det egentligen inget fel på taken, det skulle ha räckt med takförsegling, som vi kallar takmålning på branschspråk. Ett målat tak ser ut som nytt och är väl skyddat mot fukt, påväxt och UV-strålning. Det kommer att klara tuffa väderförhållanden i en lång tid framöver.

Våra erfarna takexperter kan avgöra om ditt tak behöver bytas ut eller om det räcker med en takförsegling. Det är en enkel och kostnadseffektiv metod att förlänga livslängden på ditt tak med upp till 10-20 år. Ta kontakt så kommer vi och gör en kostnadsfri takinspektion. Är funktionen bra på ditt tak är det värt att ta hand om!