Att förlänga fasadens livslängd

Snö, sol, vind och regn. Hoten mot din fasad är många  men med rätt skydd står huset pall.

Att huset behöver målas om efter 10-15 år känner de flesta husägare till. Här är knepen som förlänger fasadens livslängd.
– Viktigast är att göra jobbet rätt från början till slut. Om man grundat fasaden med grundolja på ändträ, sprickor och spikskallar, lagt grundfärg i ett skikt på bart trä och slitna ytor samt målat med täckfärg i två skikt, så har man det optimala skyddet.

Vi rekommenderar också att du tar för vana att hålla koll på huset.
– Kontrollera regelbundet om det uppstått sprickor i träet, får du en spricka kommer fukt att tränga in och få färgen att flagna. Är skadan liten och kan åtgärdas snabbt genom att du skrapar och bättrings målar, kan den målade ytan hålla i bra många år.

Vilka är de vanligaste misstagen husägare gör?

– Att man väntar för länge med målningen och att man inte tvättar fasaden med jämna mellanrum. Sköter man de bitarna har man goda förutsättningar att lyckas.

Att hålla ett äldre hus i trim kan vara en utmaning.
– En bra rekommendation är att använda samma typ av färg som huset målats med genom åren. Däremot kan man gärna byta kulör någon gång under husets livstid.

Hur ofta ska du då måla om fasaden?

Ett bra färgsystem med Akrylatfärg håller i 15 år, annars är hållbarheten ungefär 6-12 år beroende på färgsystem.
– Som alltid har färghandlaren koll. De har kunskapen att bedöma när det är dags att måla om nästa gång. Måla hellre tidigare än för sent.

Vill du anlita oss för fasadmålning i Västerås med omnejd ?
Ring eller maila oss.

Telefon – 0764112472
Mail – info@arostakfasad.se

Rengöring av tak och plattor

Ett rent hus ser inte bara snyggare ut, det är också hälsosammare. Ytor som är smutsiga och missfärgade bryts snabbar ned och åldras tydligt.
Därför är det viktigt att man underhåller tak, fasader och plattor genom att rengöra dem och ta bort smuts och beläggningar.
Nedsmutsningen och missfärgningen av tak, fasader och plattor beror till stor del på det fuktiga klimatet och omväxlande vädret på våra breddgrader.

Vår leverantör har utvecklat ett rengöringsmedel som är ytterst effektivt mot smuts på tak, fasader och plattor.
Medlet används även som grundrengöring före behandling innan vi målar oavsett om det är ett tak med betongpannor, plåttak eller eternitplattor.

Varför ska jag måla om mitt tak ?

Det är viktigt att underhålla och vårda taket för att det ska hålla länge. Ett rent hus ser inte bara snyggare ut, husets hälsa blir bättre.
Ytor som är smutsiga, missfärgade eller har påväxt bryts ned snabbare och åldras tydligare.

När ska jag måla om mitt tak ?
Se alltid över ditt tak regelbundet. Närmiljö och omgivning påverkar i vilken takt som ytskiktet slits.

Första inspektionen bör göras 3-4 år efter att taket är nylagt och därefter varje år. När taket väl har målats med Isonit så håller ytskiktet däremot upp till 15 år.

Kan jag göra det själv eller behöver jag hjälp ?
För att få bästa resultat och garanti bör en av våra takmålare utföra arbetet.
Givetvis har vi bransch kollegor du kan använda dig av.

Vilka material behövs ?
Taket bör först tvättas ordentligt med ISO A-Clean.
Därefter målas taket med Isonit som är en slitstark vattenavvisande färg för tak.

Tidsåtgång & Kostnad:
Nytt tak: ca 2-3 veckor att lägga, 1-2 containrar med sopor
Takmålning : ca 2-4 dagar beroende på storlek – En skottkärra sopor
Målning till 1/4 del av kostnaden och bättre för miljön.

Coronaviruset (COVID-19)

Vi är så försiktiga vi kan och håller avstånd när vi kommer och kollar på jobb.
Eftersom jobben är utomhus för vår del behöver du som kund och vi inte stå allt för nära varandra.
Största delen av arbeten vi utför är uppe på tak eller fasader vilket gör att vi och kund inte behöver vara nära varandra.
Vi åtar dom åtgärder vi kan som bland annat:

Skydda dig själv och andra från smittspridningen så här.

Du ska:
Tvätta händerna ofta med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller tvål och vatten i minst 20 sekunder
Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket så att näsan och munnen täcks
Undvik närkontakt (2 meters avstånd) med sjuka personer
Stanna hemma och undvik kontakt med andra i hushållet om du känner dig sjuk.

Du ska inte:
Röra ögonen, näsan och munnen med orena händer