fasadmålning västerås

Att förlänga fasadens livslängd

Snö, sol, vind och regn. Hoten mot din fasad är många  men med rätt skydd står huset pall.

Att huset behöver målas om efter 10-15 år känner de flesta husägare till. Här är knepen som förlänger fasadens livslängd.
– Viktigast är att göra jobbet rätt från början till slut. Om man grundat fasaden med grundolja på ändträ, sprickor och spikskallar, lagt grundfärg i ett skikt på bart trä och slitna ytor samt målat med täckfärg i två skikt, så har man det optimala skyddet.

Vi rekommenderar också att du tar för vana att hålla koll på huset.
– Kontrollera regelbundet om det uppstått sprickor i träet, får du en spricka kommer fukt att tränga in och få färgen att flagna. Är skadan liten och kan åtgärdas snabbt genom att du skrapar och bättrings målar, kan den målade ytan hålla i bra många år.

Vilka är de vanligaste misstagen husägare gör?

– Att man väntar för länge med målningen och att man inte tvättar fasaden med jämna mellanrum. Sköter man de bitarna har man goda förutsättningar att lyckas.

Att hålla ett äldre hus i trim kan vara en utmaning.
– En bra rekommendation är att använda samma typ av färg som huset målats med genom åren. Däremot kan man gärna byta kulör någon gång under husets livstid.

Hur ofta ska du då måla om fasaden?

Ett bra färgsystem med Akrylatfärg håller i 15 år, annars är hållbarheten ungefär 6-12 år beroende på färgsystem.
– Som alltid har färghandlaren koll. De har kunskapen att bedöma när det är dags att måla om nästa gång. Måla hellre tidigare än för sent.

Vill du anlita oss för fasadmålning i Västerås med omnejd ?
Ring eller maila oss.

Telefon – 0764112472
Mail – info@arostakfasad.se

Related Blog