fbpx

Grön-Fri behandling

Grön-Fri Proffs är ett medel som tar bort alger och lav på ytor utomhus såsom puts, trä, tegel, betongpannor m.m. Påväxten dör och luckras upp efter en behandling med Grön-Fri Proffs. Denna process kan ta olika lång tid för olika underlag och sortens påväxt. Till slut är ytan ren från påväxt. Grön-Fri Proffs gör så att påväxten avdödas och näringsämnena blir neutraliserade. För att ny påväxt ska etableras krävs det att nya förutsättningar hamnar på ytan.

Detta är Grön-Fri

Grön-Fri Proffs är ett effektivt medel mot alger och lav.
Påväxten dör omgående. Grön-Fri Proffs kan användas på alla ytor och material utomhus, t.ex. fasader, tak, marksten, staket, murar m.m.
Det är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Resterna av påväxt försvinner olika snabbt på olika ytor.
På väderutsatta ytor såsom tak etc. försvinner påväxten med tiden utan att ytan bearbetas i efterhand, alger inom ett år och lav efter ca 2 år.
På t.ex. fasader krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna.
Grön-Fri Proffs neutraliserar näringsämnen på ytan vilket förebygger ny påväxt upp till fyra år, beroende på ytans egenskaper och läge.

Senaste nytt

Galleri